Prowadzenie księgowości z kartą podatkową

Karta podatkowa - prosty sposób na rozliczenie się

Karta podatkowa to uproszczony sposób egzekwowania należności podatkowych bez potrzeby ustalania konkretnej podstawy wymiaru podatku zwłaszcza wielkości dochodu. Kartę podatkową mogą wybrać osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą, a także spółki cywilne osób fizycznych, których działalność to świadczenie usług dla ludności, a także firmy, które zatrudniają niewielkią liczbę osób lub posiadają niewielką liczbę zleceniobiorców. Podstawę płatności podatku stanowi indywidualna decyzja urzędu skarbowego, którą wydaje się na wniosek podatnika.

Aby udokumentować działalność przedsiębiorstwa podatnik zobowiązany jest do gromadzenia wystawionych dokumentów sprzedaży (faktury lub rachunki), ewidencji zatrudnienia oraz prowadzenia kart przychodów pracowników. Podatnik nie składa deklaracji podatkowej, ponieważ już w decyzji jest ustalona wysokość podatku. Jedyne czego musi przestrzegać, to comiesięcznej płatności należności podatkowej, w terminie do 7 dnia każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, natomiast za grudzień do 28. dnia tego miesiąca.

Aby zaistniała możliwość rozliczania się na zasadach karty podatkowej należy:

 • dostarczyć wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16)
 • zawrzeć we wniosku informację o prowadzeniu działalności wymienionej w jednej z 12 części tabeli
 • nie korzystać z usług osób niezatrudnionych przez siebie na umowy o pracę oraz nie korzystać z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, z wyjątkiem tych specjalistycznych
 • nie prowadzić (poza jednym z rodzajów działalności wymienionych w stosownym artykule) innej pozarolniczej działalności
 • małżonek nie powinien prowadzić działalności w tym samym zakresie
 • nie produkować wyrobów opodatkowanych, odrębnymi przepisami i podatkiem akcyzowym
 • nie prowadzić działalności gospodarczej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Podatnik, który opłaca podatek w formie karty może być zwolniony z podatku VAT. Ze zwolnienia określonego w art. 113 ustawy o VAT nie mogą skorzystać podatnicy karty podatkowej sprzedający wyroby z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali oraz towary opodatkowane podatkiem akcyzowym (z licznymi jednak wyjątkami wymienionymi w tym przepisie). Zwolnieni z VAT ze względu na wielkość sprzedaży nie mogą być również podatnicy świadczący usługi jubilerskie.

Wysokość stawki karty podatkowej jest ogłaszana, z każdym rokiem w obwieszczeniach Ministra Finansów.

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych

  Księgi rachunkowe mogą mieć różny charakter. Są one prowadzone na podstawie dowodów księgowych. Zawierają chronologiczny i systemowy zapis działalności przedsiębiorstwa. Uwzględniają obroty, zapisy, salda itp. Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie jednostki lub w biurze rachunkowym.

  Zalety tej formy księgowości to: możliwość szerokiej analizy finansowej, bieżącego monitorowania przychodów, kosztów i wydatków oraz opracowanie własnej polityki rachunkowości. Biuro Rachunkowe EM-KA posiada wszystkie uprawnienia do prowadzenia ksiąg rachunkowych w swojej siedzibie.

 • Prowadzenie KPiR dla firm

  Podatkowa księga przychodów i rozchodów jest jedną z form prowadzenia ksiegowości firmy. Opierając się na KPiR można opodatkować dochód, z którego później się rozlicza. Mowa tutaj o osobach, które rozliczają się na ogólnych zasadach i którzy nie przekroczyli w ciągu roku przychodów większych niż 1 200 000 euro.

  Są osoby, które mogą zostać zwolnione z obowiązku prowadzenia KPiR. Są to adwokaci, osoby zajmujące się przewozem przy użyciu taboru konnego, osoby opłacające zryczałtowany podatek dochodowy oraz ci, którzy dokonują odpłatnego zbycia nieruchomości bądź innego składnika majątku.

 • Ryczałt - inny sposób rozliczania Przychodów

  Ryczałt to jedna z wielu metod rozliczania się z przychodów, które możecie Państwo zamówić w Biurze Rachunkowym EM-KA. Jeżeli osiągają Państwo przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej i spełniacie jako podatnicy odpowiednie warunki, to warto się z tą możliwością zapoznać.

  Ryczałt dotyczy przychodów ewidencjonowanych i nie uwzględnia kosztu uzyskania przychodów. Aby można było z niego skorzystać trzeba prowadzić pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osiągać przychody z tytułu umowy najmu, dzierżawy, poddzierżawy lub podobnych.

 • Karta podatkowa - alternatywna metoda Rozliczeń podatkowych

  Prosty sposób na egzekwowanie należności podatkowych to karta podatkowa. Nie ma potrzeby ustalać wielkości dochodu. Wystarczające będzie jedynie dostarczenie wniosku do US o zastosowanie karty podatkowej, która uwzględnia rodzaj działalności i liczbę pracowników.

  Jeśli chcemy rozliczać się na takich zasadach musimy spełniać odpowiednie warunki uwzględnione we wniosku, w którym zawrzemy informację o prowadzonej działalności. Jest to między innymi wymóg niekorzystania z usług osób niezatrudnionych na umowę o pracę i nieprodukowania wyrobów objętych podatkiem akcyzowym.

Prowadzenie księgowości

Nasze Biuro Rachunkowe oferuje prowadzenie różnorodnych form księgowości, dostosowanych do indywidualnych potrzeb naszych Klientów.

Rozliczenia kadrowo-płacowe

W Biurze Rachunkowym EM-KA możecie Państwo skorzystać z usług doświadczonych księgowych zajmujących się kadrami i płacami.

Pozostałe usługi

Prowadzimy obsługę rozliczeń projektów unijnych, rozliczamy PIT i opłaty środowiskowe oraz pomagamy założyć działalność gospodarczą.