Rozliczanie PIT

Rozliczanie PIT dla Klientów indywidualnych

Biuro Rachunkowe EM-KA oferuje Klientom ze Szczecina i okolic rozliczanie PIT – podatku bezpośredniego od dochodów osobistych uzyskiwanych przez osoby fizyczne. Wypełnienie deklaracji podatkowej jest obowiązkiem wszystkich osób fizycznych, które w danym roku podatkowym uzyskiwały przychody objęte podatkiem. Nasze Biuro Rachunkowe ze Szczecina pomaga w wypełnieniu i złożeniu w Urzędzie Skarbowym wszelkich zeznań podatkowych  PIT dla osób fizycznych. Nasze usługi charakteryzują profesjonalizm oraz zorientowanie na Klienta i jego potrzeby.

W naszym biurze prowadzimy rozliczenia PIT dla podatników

 • PIT 36 - składany przez podatników, który uzyskali przychody opodatkowane na zasadach ogólnych i nie wypełniają PIT 37, przeznaczony dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane według skali podatkowej, oraz dla podatników, którzy uzyskali dochody z zagranicy
 • PIT 36L - dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, lub działy specjalne produkcji rolnej objęte 19% podatkiem na zasadach określonych w artykule 30 c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.)
 • PIT 37 - składany przez podatników, którzy uzyskali przychody, opodatkowane na ogólnych zasadach według skali podatkowej, wyłącznie ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem płatników, oraz nie prowadzili żądnej pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na ogólnych zasadach oraz działów specjalnych produkcji rolnej 
 • PIT 38 - składany przez podatników, którzy uzyskali przychody opodatkowane 19% podatkiem na zasadach określonych w art. 30b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), na przykład  z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych
 • PIT 39 - składany przez podatników, którzy uzyskali dochody z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych w roku podatkowym, nabytych po dniu 31 grudnia 2008 r., opodatkowane 19% podatkiem na zasadach określonych w art. 30e oraz zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.)
 • PIT 28 - zryczałtowany podatek od przychodów z tytułu: pozarolniczej działalności gospodarczej albo z umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o zbliżonym charakterze, rozliczanych poza działalnością gospodarczą (wynajem prywatny)

Zajmujemy się sporządzaniem rozliczeń rocznych PIT drogą elektroniczną. Wystarczy, że na nasz adres wyślą Państwo zeskanowane dokumenty, a my zajmiemy się resztą. Przejrzymy papiery, aby upewnić się, że wszystko w nich jest prawidłowe odnotowane. Następnie przygotujemy dla Państwa rozliczenie roczne. Gotowe rozliczenie podatkowe wysyłamy na maila po otrzymaniu wpłaty za zrealizowaną usługę. Jeżeli wyrażają Państwo taką potrzebę, możemy wysłać rozliczenie bezpośrednio do Urzędu Skarbowego.

Wymagane dokumenty:

 • otrzymane od pracodawcy informacje PIT–11, PIT–49, PIT–8C
 • jeżeli przenosimy ulgi z roku poprzedniego, wymagana jest kopia zeznania za rok poprzedni
 • informacje dające uprawnienia do ulg

Źródła przychodu podlegające opodatkowaniu:

 • praca wykonywana na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, w tym również spółdzielczy stosunek pracy, praca nakładcza, renta, emerytura
 • osobiste wykonywanie usług, w tym umowy zlecenia, umowy o dzieło, kontrakty menadżerskie, wynagrodzenia biegłych
 • pozarolnicza działalność gospodarcza, w tym także wykonywanie wolnego zawodu
 • dochody uzyskane z najmu, podnajmu, dzierżawy nieruchomości lub jej części, lub gospodarstwa rolnego
 • dochody z kapitałów pieniężnych, w tym: odsetki od pożyczek, lokat, rachunków bankowych, dywidendy z funduszy powierniczych, akcji i innych papierów wartościowych, oraz przychody z racji ich odpłatnego zbycia
 • przychody z tytułu praw autorskich i pokrewnych, oraz ich odpłatnego zbycia
 • odpłatne zbycie nieruchomości lub jej części, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa wieczystego użytkowania, prawa do lokalu
 • pozostałe źródła przychodu – alimenty, zasiłki chorobowe, macierzyńskie, wyrównawcze, świadczenia rehabilitacyjne, stypendia, nagrody, dotacje
  • Szeroki zakres usług w dziedzinie księgowości

   Biuro Rachunkowe EM-KA w Szczecinie oferuje swoim Klientom szeroki zakres usług w dziedzinie rachunkowości i księgowości. Należą do nich między innymi zakładanie działalności gospodarczej, pomoc przy zakładaniu spółek, opłaty środowiskowe i rozliczanie PIT dla osób fizycznych.

   Jeżeli na przykład mają Państwo zamiar założyć spółkę, to bardzo pomocna w takich wypadkach okazuje się pomoc specjalisty. W naszym Biurze Rachunkowym, dzięki posiadaniu odpowiedniej wiedzy i znajomości przepisów, zapewniamy fachowe doradztwo i pomoc w realizacji takiego przedsięwzięcia.

  • Pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej

   Nasze Biuro Rachunkowe udziela wszelkiej pomocy przy załatwianiu formalności związanych z założeniem własnej działalności gospodarczej. Może to być zarówno działalność jednoosobowa jak i też spółka prawa handlowego. Poprowadzimy Państwa przez cały proces związany z zarejestrowaniem firmy.

   Aby sporządzony wniosek był prawidłowy należy zawrzeć w nim wszystkie szczegółowe informacje dotyczące przedsiębiorcy, takie jak numery PESEL i NIP przedsiębiorcy, adres, wybraną formę opodatkowania, przewidywaną datę rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz dane kontaktowe.

  • Zakładanie Spółki prawa handlowego

   Prowadzimy fachowe doradztwo oraz dopełniamy wszelkich formalności związanych z zakładaniem spółek. Sprawnie przeprowadzimy Państwa przez cały proces rejestracji i pomożemy wybrać najbardziej odpowiednią formę prowadzenia działalności gospodarczej, tak aby mogli Państwo jak najszybciej rozpocząć działalność biznesową.

   W Biurze Rachunkowym EM-KA pomożemy Państwu założyć spółkę: jawną, cywilną, z ograniczoną odpowiedzialnością, partnerską, komandytową lub akcyjną. Doradzimy w wyborze najlepszego dla Klientów rozwiązania i pomożemy przejść przez cały złożony proces rejestracji spółki.

  • Opłaty środowiskowe

   Warto uświadomić sobie, że każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do ponoszenia opłat środowiskowych, wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska. Nasze Biuro Rachunkowe w ramach usług świadczonych podmiotom gospodarczym oferuje również rozliczanie opłat środowiskowych.

   Opłata ta przypada za korzystanie ze środowiska poprzez wprowadzanie gazów lub płynów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi, pobór wód oraz składowanie odpadów. Opłaty tej dokonuje się w skali rocznej, a termin jej wniesienia ustalony został na 31 marca roku następnego, od którego dotyczy opłata.

  • Rozliczanie PIT

   W Biurze Rachunkowym EM-KA Klienci indywidualni mogą skorzystać z usług księgowych związanych z rozliczaniem PIT. Coroczne dostarczenie rozliczenia podatkowego do Urzędu Skarbowego jest prawnym obowiązkiem osób fizycznych, kóre w danym roku podatkowym uzyskały przychody objęte podatkiem.

   Do źródeł przychodu, które podlegają opodatkowaniu zaliczają się między innymi: praca wykonywana na podstawie stosunku pracy, osobiste wykonywanie usług, pozarolnicza działalność gospodarcza, dochody z najmu, dochody z kapitałów pieniężnych, odpłatne zbycie nieruchomości, świadczenia socjalne, dochody z tytułu praw autorskich itp.

Prowadzenie księgowości

Nasze Biuro Rachunkowe oferuje prowadzenie różnorodnych form księgowości, dostosowanych do indywidualnych potrzeb naszych Klientów.

Rozliczenia kadrowo-płacowe

W Biurze Rachunkowym EM-KA możecie Państwo skorzystać z usług doświadczonych księgowych zajmujących się kadrami i płacami.

Pozostałe usługi

Prowadzimy obsługę rozliczeń projektów unijnych, rozliczamy PIT i opłaty środowiskowe oraz pomagamy założyć działalność gospodarczą.