Obsługa PFRON w firmach

Załatwianie spraw związanych z PFRON

Szczecińskie Biuro Rachunkowe EM-KA oferuje  różnorodnego rodzaju firmom w tym spółkom jawnym, spółkom cywilnym, spółkom z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkom partnerskim, spółkom komandytowym, oraz spółkom akcyjnym, a także osobom prowadzącym własną działalność gospodarczą, załatwianie wszelkich spraw związanych z PFRON-em, oraz prowadzenie wszelkiej dokumentacji związanej z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.

W naszej ofercie znajdą Państwo:

 • obsługę i rozliczanie dofinansowań z PFRON do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
 • pomoc w uzyskaniu dofinansowania z PFRON dla pracodawcy zatrudniającego osobę niepełnosprawną
 • stałą obsługę dokumentacji PFRON poprzez System Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR)
 • pomoc w pozyskaniu środków na zatrudnienie osoby niepełnosprawnej
 • pomoc w uzyskaniu dofinansowania na wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
 • sporządzanie i rozliczanie wniosków PFRON dla niepełnosprawnego pracodawcy
 • prowadzenie dokumentacji rejestracyjnej i rozliczeniowej
 • monitorowanie statusu pracodawcy w PFRON

Wnoszenie opłat na PFRON

Do wnoszenia wpłat na konto Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zobowiązani są, na podstawie artykułu 21 Ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pracodawcy zatrudniający minimum 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu i nie osiągający jednocześnie wskaźnika minimum 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Z wpłat tych zwolnieni są pracodawcy zatrudniający mniej niż 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu, albo osiągający wymagany poziom 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych, przy stanie zatrudnienia 25 i więcej pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz organizacje publiczne i pozarządowe, których wyłącznym celem prowadzonej działalności jest rehabilitacja zdrowotna, społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych albo opieka nad osobami niepełnosprawnymi.

Wyliczenie należnej opłaty

W przypadku nieosiągnięcia powyższego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych pracodawca zobowiązany jest wnieść wpłatę – należna kwota wyliczana jest jako iloczyn 40,65% średniego wynagrodzenia oraz liczby zatrudnionych pracowników odpowiadającej różnicy pomiędzy zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

Dzięki zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej pracodawcy zyskują:

 • solidnych, zdyscyplinowanych i rzetelnych pracowników
 • zmniejszenie wysokości wpłat na PFRON lub całkowite zwolnienie z wpłat na PFRON
 • refundację kosztów przystosowania stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
 • dofinansowanie do wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej

Wymagane dokumenty do złożenia wniosku w PFRON:

 • dokumenty rejestracyjne firmy
 • lista osób zatrudnionych
 • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
  • Obsługa SPRAW KADROWO-PŁACOWYCH W FIRMACH

   Biuro Rachunkowe EM-KA świadczy usługi prowadzenia kadr i rozliczeń płacowych zarówno w dużych przedsiębiorstwach i instytucjach, jak i w małych i średnich firmach. Korzystając z pomocy profesjonalnych księgowych pozbywacie się Państwo problemów związanych z obsługą kadr, płac, ZUS-em oraz PFRON-em.

   W naszym Biurze Rachunkowym przygotowujemy dokumentację kadrowo-płacową dla różnych firm prowadzących działalność gospodarczą. Mogą to być na przykład przedsiębiorstwa, instytucje lub różnego rodzaju spółki. Oprócz tego zajmujemy się też formalnościami związanymi z ZUS i PFRON.

  • Prowadzenie spraw Kadrowych

   W Biurze Rachunkowym EM-KA w Szczecinie możecie Państwo skorzystać z oferty dotyczącej prowadzenia spraw kadrowych związanych z Waszą działalności gospodarczej. Zajmujemy się przygotowywaniem wszystkich niezbędnych dokumentów dla Waszych pracowników.

   Nasze Biuro Rachunkowe EM-KA od lat solidnie prowadzi usługi rachunkowe dla wielu podmiotów na szczecińskim rynku. Posiadamy wszelkie wymagane kwalifikacje i doświadczenie, by służyć Państwu radą w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz by jak najrzetelniej realizować sprawy kadrowe.

  • Rozliczanie wszelkich spraw związanych z ZUS

   W sposób kompleksowy załatwimy wszystkie niezbędne formalności związane z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Powierzając nam dokumentację pracowniczą Państwa firmy, otrzymujecie gwarancję skrupulatnego i rzetelnego załatwienia wszelkich spraw związanych z ZUS.

   Przygotujemy między innymi miesięczne deklaracje rozliczeniowe, aktualizujemy dane płatnika w systemie ZUS, zgłaszamy nowych pracowników do rejestru, wysyłamy zwolnienia lekarskie i zaświadczenia związane z zasiłkami, sporządzamy raporty miesięczne, obliczamy wysokość wymaganych składek itp.

  • Obsługa i rozliczanie PFRON

   Jeżeli należycie Państwo do pracodawców zatrudniających pracowników niepełnosprawnych to szczególnie powinna Was zainteresować nasza oferta w zakresie obsługi i rozliczeń wszelkich spraw związanych z PFRON. Nasze Biuro Rachunkowe EM-KA w Szczecinie rozliczy Was ze zobowiązań wobec PFRON.

   Podejmujemy się na między innymi: sporządzania wniosków o dofinansowanie z PFRON, obsługi i rozliczeń dofinansowań dla wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, a także pomagamy otrzymać dofinansowanie dla pracodawców, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne.

  • Kompleksowa obsługa płac w firmach

   W Biurze Rachunkowym EM-KA w Szczecinie zlecicie Państwo wszystkie formalności związane z przygotowaniem wypłaty wynagrodzeń dla zatrudnionych przez siebie pracowników. Korzystając z naszych usług zyskują Państwo znaczne oszczędność czasu i kosztów prowadzenia firmy.

   W ofercie naszej Firmy między innymi: naliczanie wynagrodzeń, przygotowywanie deklaracji podatkowych dla pracowników, obliczanie zaliczek na podatek dochodowy, wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wysokości zarobków, sporządzanie list płac i zestawień dla pracodawcy, sporządzanie pasków wypłat dla pracowników, itp.

Prowadzenie księgowości

Nasze Biuro Rachunkowe oferuje prowadzenie różnorodnych form księgowości, dostosowanych do indywidualnych potrzeb naszych Klientów.

Rozliczenia kadrowo-płacowe

W Biurze Rachunkowym EM-KA możecie Państwo skorzystać z usług doświadczonych księgowych zajmujących się kadrami i płacami.

Pozostałe usługi

Prowadzimy obsługę rozliczeń projektów unijnych, rozliczamy PIT i opłaty środowiskowe oraz pomagamy założyć działalność gospodarczą.