Pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej

Jak założyć firmę?

Aby zarejestrować firmę można skorzystać z pomocy naszego Biura Rachunkowego EM-KA. Poprowadzimy Państwa przez cały proces związany z rejestracją zarówno jednoosobowej działalności jak i spółek.

Działalność jednoosobowa

Na początek należy wypełnić i złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, za którą odpowiedzialny jest Minister Gospodarki. Wypełniony wniosek składamy w Urzędzie Gminy lub Miasta, pod który podlegamy. Istnieje także możliwość wypełnienia wniosku online poprzez odpowiedni formularz.

Według najnowszych przepisów wniosek powinien zawierać:

 • oznaczenie przedsiębiorcy
 • numer ewidencji PESEL oraz NIP przedsiębiorcy
 • oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy lub jeśli działalność stała jest prowadzona poza adresem, to należy podać tamten adres zakładu
 • określenie jaki będzie przedmiot działalności gospodarczej w zgodzie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD)
 • wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej
 • wskazanie daty rozpoczęcia działalności
 • adres poczty elektronicznej i numer telefonu przedsiębiorcy
 • Następnie wymagana jest wizyta w ZUS. CEDIG wysyła do ZUS jedynie informację o założeniu nowej firmy, konieczne jest więc osobiste zgłoszenie przedsiębiorcy jako ubezpieczonego wymaganymi ubezpieczeniami rentowymi, emerytalnymi i zdrowotnymi. Zgłosić się do ZUS należy w ciągu siedmiu dni od daty założenia działalności. Istotne jest, aby zgłosić to w ZUS podlegającym naszemu miejscu zamieszkania.

  Jeżeli nasza firma będzie zakładana po raz pierwszy, wymagany będzie numer REGON. W ciągu 7 dni od daty przesłania przez CEIDG wniosku do Urzędu Statystycznego otrzymamy numer REGON. Jego status można sprawdzić na stronie CEIDG.

WPIS DO CEIG JEST BEZPŁATNY

Po wpisaniu wniosku o rejestrację, CEIDG sam zajmie się przekazaniem stosownych danych do Urzędu Skarbowego, w którym zawarta będzie forma opodatkowania, jaka została wybrana. Nie ma więc potrzeby fatygować się z tym do US. Należy jednak w tym miejscu zaznaczyć, że przedsiębiorca, chcący zostać płatnikiem VAT musi wypełnić druk VAT-R, a następnie złożyć go w odpowiednim Urzędzie Skarbowym.

Aby przedsiębiorstwo sprawnie funkcjonowało niezbędne jest posiadanie rachunku bankowego. Nie musi to być specjalnie założone na ten cel konto, może to być równie dobrze rachunek prywatny przedsiębiorcy. Przy wyborze banku najlepiej kierować się takimi szczegółami jak: wysokość opłat za prowadzenie, jakość obsługi telefonicznej i internetowej oraz ilość placówek i bankomatów.

Szereg ułatwień w prowadzeniu przedsiębiorstwa

Posiadanie pieczątki firmowej nie jest wymagane, jednak znacznie ułatwia życie przedsiębiorcy. Pomaga w ręcznym wystawianiu faktur lub wizytach w urzędach. Zdarza się, że kontrahenci wymagają pieczątki firmowej dla uwiarygodnienia umowy.

Jeśli decydujemy się na założenie przedsiębiorstwa, którego specyfika branży wymaga posiadania zezwoleń i koncesji musimy się o to zatroszczyć. Bez posiadania wymaganych zezwoleń nie będziemy mogli uruchomić danej działalności.

Bardzo ważnym momentem przy zakładaniu działalności gospodarczej, jest wybór biura rachunkowego, które pomoże nam rozliczyć się z fiskusem. Jeszcze zawczasu warto spotkać się z osobą odpowiedzialną za księgowanie, aby pomogła nam w sporządzaniu wniosków, a także przeanalizuje naszą firmę i pomoże wybrać najkorzystniejszą formę opodatkowania. Kiedy już nasza firma ruszy, to właśnie ta osoba będzie zajmować się prowadzaniem księgowości, warto więc zdecydować się na profesjonalną obsługę.

 • Szeroki zakres usług w dziedzinie księgowości

  Biuro Rachunkowe EM-KA w Szczecinie oferuje swoim Klientom szeroki zakres usług w dziedzinie rachunkowości i księgowości. Należą do nich między innymi zakładanie działalności gospodarczej, pomoc przy zakładaniu spółek, opłaty środowiskowe i rozliczanie PIT dla osób fizycznych.

  Jeżeli na przykład mają Państwo zamiar założyć spółkę, to bardzo pomocna w takich wypadkach okazuje się pomoc specjalisty. W naszym Biurze Rachunkowym, dzięki posiadaniu odpowiedniej wiedzy i znajomości przepisów, zapewniamy fachowe doradztwo i pomoc w realizacji takiego przedsięwzięcia.

 • Pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej

  Nasze Biuro Rachunkowe udziela wszelkiej pomocy przy załatwianiu formalności związanych z założeniem własnej działalności gospodarczej. Może to być zarówno działalność jednoosobowa jak i też spółka prawa handlowego. Poprowadzimy Państwa przez cały proces związany z zarejestrowaniem firmy.

  Aby sporządzony wniosek był prawidłowy należy zawrzeć w nim wszystkie szczegółowe informacje dotyczące przedsiębiorcy, takie jak numery PESEL i NIP przedsiębiorcy, adres, wybraną formę opodatkowania, przewidywaną datę rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz dane kontaktowe.

 • Zakładanie Spółki prawa handlowego

  Prowadzimy fachowe doradztwo oraz dopełniamy wszelkich formalności związanych z zakładaniem spółek. Sprawnie przeprowadzimy Państwa przez cały proces rejestracji i pomożemy wybrać najbardziej odpowiednią formę prowadzenia działalności gospodarczej, tak aby mogli Państwo jak najszybciej rozpocząć działalność biznesową.

  W Biurze Rachunkowym EM-KA pomożemy Państwu założyć spółkę: jawną, cywilną, z ograniczoną odpowiedzialnością, partnerską, komandytową lub akcyjną. Doradzimy w wyborze najlepszego dla Klientów rozwiązania i pomożemy przejść przez cały złożony proces rejestracji spółki.

 • Opłaty środowiskowe

  Warto uświadomić sobie, że każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do ponoszenia opłat środowiskowych, wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska. Nasze Biuro Rachunkowe w ramach usług świadczonych podmiotom gospodarczym oferuje również rozliczanie opłat środowiskowych.

  Opłata ta przypada za korzystanie ze środowiska poprzez wprowadzanie gazów lub płynów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi, pobór wód oraz składowanie odpadów. Opłaty tej dokonuje się w skali rocznej, a termin jej wniesienia ustalony został na 31 marca roku następnego, od którego dotyczy opłata.

 • Rozliczanie PIT

  W Biurze Rachunkowym EM-KA Klienci indywidualni mogą skorzystać z usług księgowych związanych z rozliczaniem PIT. Coroczne dostarczenie rozliczenia podatkowego do Urzędu Skarbowego jest prawnym obowiązkiem osób fizycznych, kóre w danym roku podatkowym uzyskały przychody objęte podatkiem.

  Do źródeł przychodu, które podlegają opodatkowaniu zaliczają się między innymi: praca wykonywana na podstawie stosunku pracy, osobiste wykonywanie usług, pozarolnicza działalność gospodarcza, dochody z najmu, dochody z kapitałów pieniężnych, odpłatne zbycie nieruchomości, świadczenia socjalne, dochody z tytułu praw autorskich itp.

Prowadzenie księgowości

Nasze Biuro Rachunkowe oferuje prowadzenie różnorodnych form księgowości, dostosowanych do indywidualnych potrzeb naszych Klientów.

Rozliczenia kadrowo-płacowe

W Biurze Rachunkowym EM-KA możecie Państwo skorzystać z usług doświadczonych księgowych zajmujących się kadrami i płacami.

Pozostałe usługi

Prowadzimy obsługę rozliczeń projektów unijnych, rozliczamy PIT i opłaty środowiskowe oraz pomagamy założyć działalność gospodarczą.