Monitorowanie rozliczeń projektów UE

Monitorowanie rozliczeń projektów unijnych

Jednym z głównych obowiązków beneficjentów środków pozyskanych z funduszy Unii Europejskiej jest bieżące monitorowanie rozliczeń projektu. Taka bieżąca kontrola przedsięwzięcia ma na celu zagwarantowanie jego realizacji zgodnie z przyjętym planem, a także możliwie jak najszybszą eliminację i korektę ewentualnych uchybień.

Na czym polega monitoring?

Monitorowanie projektu polega na ciągłym, systematycznym zbieraniu danych ilościowych i jakościowych na temat realizacji danego projektu i na ich analizie, co umożliwia kontrolę bieżącego stanu realizowanego przez beneficjenta projektu. Dzięki temu możliwa jest bieżąca ocena, czy projekt jest realizowany zgodnie z działaniami przyjętymi w projekcie planu przedsięwzięcia. Pozwala to na szybkie wykrycie potencjalnych nieprawidłowości i uchybień, a tym samym umożliwia ich szybką poprawę. Dzięki temu mogą Państwo uniknąć ewentualnych sytuacji, które mogłyby stanowić zagrożenie dla pomyślnej realizacji całego przedsięwzięcia.

Cele monitoringu:

 • sprawozdawczość z procesu realizacji projektu
 • gromadzenie danych potrzebnych do wewnętrznej i zewnętrznej kontroli projektu
 • gromadzenie danych potrzebnych do ewaluacji projektu
 • kontrola jakości wykonywanego projektu
 • możliwość szybkiego wprowadzenia korekt i zmian, w razie wystąpienia takiej potrzeby

Rodzaje monitoringu:

 • monitoring rzeczowy - bieżąca kontrola poprawności prowadzonych prac pod względem merytorycznym i pod względem zgodności z założonym harmonogramem czasowym
 • monitoring finansowy - systematyczna weryfikacja budżetu projektu i kontrola zgodności wydawania pozyskanych środków zgodnie z ich przeznaczeniem, określonym w umowie o dofinansowanie

Obowiązki beneficjenta

Przystępując do projektu dofinansowanego przez fundusze unijne, zgodnie z umową beneficjent ma obowiązek wdrożyć i zastosować kompleksowy system monitoringu, na który składają się:

 • zbieranie danych
 • analiza bieżącej sytuacji i celów, które mają być osiągnięte
 • dobór odpowiednich wskaźników
 • dobór odpowiednich narzędzi zbierania informacji
 • określenie formatu raportów

Typy wskaźników

Podstawowym narzędziem służącym do monitoringu są wskaźniki – dane liczbowe, finansowe i rzeczowe, obrazujące miarę postępu w realizacji wytyczonych celów projektu. Wyróżniamy następujące typy wskaźników:

 • wskaźniki produktu – bezpośrednie efekty realizowanego projektu, mierzone w ściśle określonych jednostkach fizycznych
 • wskaźniki rezultatu – dostarczają informacji dotyczących zmian w sytuacji beneficjenta, jakie zaszły w rezultacie wykonania projektu
 • wskaźniki oddziaływania – długoterminowe skutki realizacji projektu, odczuwanie nie tylko przez bezpośredniego beneficjenta, ale także przez jego otoczenie
 • wskaźniki nakładu (monitoring finansowy) – zestawione w kategoriach kosztowych środki użyte do osiągnięcia zakładanych celów projektu

Aby ocenić postęp realizowanego projektu zebrane dane odnosi się do następujących wskaźników:

 • wskaźniki bazowe – wartości wskaźników w chwili rozpoczęcia projektu
 • wskaźniki pośrednie – wartości zakładane, osiągane na poszczególnych etapach przedsięwzięcia
 • wskaźniki docelowe – ostateczne wartości wskaźników, jakie mają być osiągnięte dzięki realizacji projektu

Dokumentacja projektowa

Punktem wyjścia do procesu monitorowania projektu jest dokumentacja projektowa, w której skład wchodzą:

 • logiczna matryca projektu – plan logiki projektu
 • harmonogram przewidywanych działań
 • budżet przedsięwzięcia
 • struktura organizacyjna, zadaniowa i lista personalna beneficjentów biorących udział w projekcie
  • Składanie wniosków o dofinansowanie z Projektów unijnych

   W przypadku kiedy jako przedsiębiorcy zamierzacie Państwo wystąpić o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, niezbędne okazuje się złożenie wniosku i przygotowanie odpowiednich wniosków. Najlepszym rozwiązaniem jest zatem zwrócić się do profesjonalnego biura rachunkowego.

   W naszym Biurze Rachunkowym prowadzimy nie tylko usługę rozliczenia złożonego projektu, ale i przez cały czas jego trwania będziemy monitorować jego bieżący stan realizacji. Warto się bliżej zainteresować możliwościami jakie otwiera Unia Europejska.

  • Rozliczanie projektów finansowanych ze środków UNijnych

   Biuro Rachunkowe EM-KA w Szczecinie w ramach swojej oferty świadczy usługę rozliczania projektów dla firm korzystających z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Zapewniamy profesjonalne i fachowe sporządzenie rozliczeń projektów finansowanych ze środków unijnych.

   W zakres tych czynności wchodzą między innymi: sporządzanie wniosków o zaliczkę lub płatność pośrednią, przygotowanie opisu dokumentów księgowych, przygotowywanie zmian, wyjaśnień i uzupełnień do realizowanych projektów, utrzymywanie kontaktów z zewnętrzną instytucją rozliczającą.

  • Monitorowanie rozliczeń projektów UE

   Jeżeli korzystają Państwo z dotacji z funduszy Unii Europejskiej, dobrze jest zlecić sprawdzonym profesjonalistom rzetelne bieżące monitorowanie całości realizowanego projektu. W ramach naszych usług Biuro Rachunkowe EM-KA podejmuje się bieżacego nadzoru nad rozliczeniami projektów finansowanych ze środków UE.

   Do podstawowych celów monitoringu należą: zagwarantowanie realizacji projektu zgodnie z przyjętym planem, wykrywanie i korekta ewentualnych uchybień, sprawozdawczość z procesu realizacji projektu, kontrola jakości wykonywanego projektu oraz możliwie szybkie wprowadzanie do niego niezbędnych korekt i zmian.

Prowadzenie księgowości

Nasze Biuro Rachunkowe oferuje prowadzenie różnorodnych form księgowości, dostosowanych do indywidualnych potrzeb naszych Klientów.

Rozliczenia kadrowo-płacowe

W Biurze Rachunkowym EM-KA możecie Państwo skorzystać z usług doświadczonych księgowych zajmujących się kadrami i płacami.

Pozostałe usługi

Prowadzimy obsługę rozliczeń projektów unijnych, rozliczamy PIT i opłaty środowiskowe oraz pomagamy założyć działalność gospodarczą.